Publications & Awards

Jiří Voženílek: Building nos. 14 and 15 in Zlín - a heritage of the industrial era
VŠETEČKA, Petr, ed. Jiří Voženílek: Budovy č. 14 a 15 ve Zlíně - dědictví industriální éry = Jiří Voženílek: Building nos. 14 and 15 in Zlín - a heritage of the industrial era. Zlín: Zlínský kraj, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87833-03-2.

Book about the buildings, original project, it's architect Jiří Voženílek and conversion of the buildings for museum, gallery of fine arts and library.